.
.
.
Ký cam kết với doanh nghiệp đảm bảo đầu ra cho sinh viên
Ký cam kết với doanh nghiệp đảm bảo đầu ra cho sinh viên
Nhằm mục đích tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân đã ký cam kết với các doanh nghiệp Nhật Bản đóng tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp các sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp này.
.
.
.
.
.
.