.
.
.
...
..."Những buổi vui sao cả nước lên đường..."
PTO- Cờ hoa rực rỡ, tiếng trống hội nhộn nhịp, khí thế lên đường sôi nổi, xen lẫn sự lưu luyến, bịn rịn là không khí mà chúng tôi ghi nhận được ở 7 điểm diễn ra lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh ...
.
.
.
.
.