.
.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
PTo- Ngày 31-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe báo cáo và thảo luận các nội dung về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định...
.
.
.
.
.