.
.
.
Cải cách hành chính nhà nước ở Tân Sơn
Cải cách hành chính nhà nước ở Tân Sơn
PTO- Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước (CCHCNN) trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua...
.
.
.
.
.
.