.
.
.
Hạ Hòa với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá
Hạ Hòa với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá
PTO- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, công tác tuyên truyền, phổ biến và thực thi quy định của Luật trên địa bàn huyện Hạ Hòa ngày càng được đẩy mạnh và đạt những kết quả đáng ghi nhận.
.
.
.
.
.
.