.

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động- PCCN lần thứ 16 năm 2014

Xuất bản: 14:49, Thứ Hai, 17/03/2014, [GMT+7]
.

PTO- Ngày 17-3, tại huyện Đoan Hùng, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2014 với chủ đề  “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San cùng các đại biểu kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại Công ty Giầy da Hài Mỹ.

Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Hà Kế San- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh; Lê Thị Yến- Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành, thị; Sư đoàn 316 và hơn 1.000 công nhân, nông dân, học sinh trên địa bàn huyện.

Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN đã trở thành chương trình hoạt động thường xuyên  hàng năm của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có gần 80% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ. Người lao động được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp với từng công việc. Hàng năm, có trên 100 nghìn lao động được huấn luyện về ATVSLĐ; trên 120 nghìn lao động được khám sức khỏe định kỳ; các chế độ đăng ký sử dụng, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ đã được các đơn vị nghiêm túc chấp hành... Thực hiện chủ đề Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2014, BCĐ Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh và các huyện, thành, thị đã tập trung chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị chú ý làm tốt công tác phòng ngừa TNLĐ, PCCN tại nơi làm việc để tạo chuyển biến từ nhận thức và hành động...

 Phát biểu chỉ đạo về công tác ATVSLĐ-PCCN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cần tiếp tục tăng cường công tác triển khai thực hiện tốt Bộ Luật lao động, Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đơn vị mình để nâng cao ý thức, trách nhiệm việc tuân thủ pháp luật lao động của người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể xã hội; tiếp tục kiện toàn đội ngũ làm công tác bảo hộ lao động ở đơn vị, doanh nghiệp; tập trung ngăn ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng... Đồng chí cũng đề nghị BCĐ Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh, BCĐ các huyện bám sát đơn vị, cơ sở phát hiện kịp thời những sai sót, tồn tại, ngăn chặn và hướng dẫn khắc phục kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua về bảo hộ lao động, xây dựng các điển hình chấp hành tốt các quy định về bảo đảm ATVSLĐ-PCCN.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã thông qua chương trình hành động của BCĐ ATVSLĐ-PCCN tỉnh với 7 nội dung cụ thể, thiết thực.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã thăm và kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN ở một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện Đoan Hùng.

Hương Giang

.
.
.
.
.